Select Page

ของสะสมหายาก

ของสะสมหายาก 1
(มีชื่อเรียกท่าประทับนี้ว่า “ลลิตาสนะ”) ​เป็นศิลปะ”ปาละ” ของอินเดียโบราณ
ของสะสมหายาก 2
มีเส้นพระเกศาเกล้ามวย​2ชั้น สวมจีวรห่มคลุม​ ประทับนั่งบนฐานบัว​ เป็นศิลปะ”ปาละ” ของอินเดียโบราณ
ของสะสมหายาก 3
มีเส้นพระเกศาเกล้ามวย2ชั้น​ จีวรห่มคลุมประทับนั่งขัดสมาธิเพชร​บนฐานที่มียักษ์แบกอยู่ด้านหน้า2ตน​ ด้านหลัง3ตน
ของสะสมหายาก 4

หน้าตัก 7 นิ้ว​ สูง 13 นิ้ว​ อายุกว่า 1000 ปี​ สนิมสำริดเก่า​มาก พุทธศิลป์งดงามที่สุดองค์หนึ่ง

ของสะสมหายาก 5

หน้าตัก 8 นิ้ว​​ พุทธศิลป์อินเดียโบราณ​ มีเส้นพระเกศาเกล้ามวยชั้นเดียว​ จีวรห่มคลุมมีสังฆาฏิซ้อนเป็นชั้น​ ประทับนั่งบนฐานบัว 2 ชั้น

ของสะสมหายาก 6
(มีชื่อเรียกท่าประทับนี้ว่า “ลลิตาสนะ”) ​เป็นศิลปะ”ปาละ” ของอินเดียโบราณ
ของสะสมหายาก 7
มีเส้นพระเกศาเกล้ามวย​2ชั้น สวมจีวรห่มคลุม​ ประทับนั่งบนฐานบัว​ เป็นศิลปะ”ปาละ” ของอินเดียโบราณ
ของสะสมหายาก 8
มีเส้นพระเกศาเกล้ามวย2ชั้น​ จีวรห่มคลุมประทับนั่งขัดสมาธิเพชร​บนฐานที่มียักษ์แบกอยู่ด้านหน้า2ตน​ ด้านหลัง3ตน
ของสะสมหายาก 9

หน้าตัก 7 นิ้ว​ สูง 13 นิ้ว​ อายุกว่า 1000 ปี​ สนิมสำริดเก่า​มาก พุทธศิลป์งดงามที่สุดองค์หนึ่ง

ของสะสมหายาก 9

หน้าตัก 8 นิ้ว​​ พุทธศิลป์อินเดียโบราณ​ มีเส้นพระเกศาเกล้ามวยชั้นเดียว​ จีวรห่มคลุมมีสังฆาฏิซ้อนเป็นชั้น​ ประทับนั่งบนฐานบัว 2 ชั้น

ของสะสมหายาก 6
(มีชื่อเรียกท่าประทับนี้ว่า “ลลิตาสนะ”) ​เป็นศิลปะ”ปาละ” ของอินเดียโบราณ
ของสะสมหายาก 7
มีเส้นพระเกศาเกล้ามวย​2ชั้น สวมจีวรห่มคลุม​ ประทับนั่งบนฐานบัว​ เป็นศิลปะ”ปาละ” ของอินเดียโบราณ
ของสะสมหายาก 8
มีเส้นพระเกศาเกล้ามวย2ชั้น​ จีวรห่มคลุมประทับนั่งขัดสมาธิเพชร​บนฐานที่มียักษ์แบกอยู่ด้านหน้า2ตน​ ด้านหลัง3ตน
ของสะสมหายาก 9

หน้าตัก 7 นิ้ว​ สูง 13 นิ้ว​ อายุกว่า 1000 ปี​ สนิมสำริดเก่า​มาก พุทธศิลป์งดงามที่สุดองค์หนึ่ง

ของสะสมหายาก 9

หน้าตัก 8 นิ้ว​​ พุทธศิลป์อินเดียโบราณ​ มีเส้นพระเกศาเกล้ามวยชั้นเดียว​ จีวรห่มคลุมมีสังฆาฏิซ้อนเป็นชั้น​ ประทับนั่งบนฐานบัว 2 ชั้น

ของสะสมหายาก 6
(มีชื่อเรียกท่าประทับนี้ว่า “ลลิตาสนะ”) ​เป็นศิลปะ”ปาละ” ของอินเดียโบราณ
ของสะสมหายาก 7
มีเส้นพระเกศาเกล้ามวย​2ชั้น สวมจีวรห่มคลุม​ ประทับนั่งบนฐานบัว​ เป็นศิลปะ”ปาละ” ของอินเดียโบราณ
ของสะสมหายาก 8
มีเส้นพระเกศาเกล้ามวย2ชั้น​ จีวรห่มคลุมประทับนั่งขัดสมาธิเพชร​บนฐานที่มียักษ์แบกอยู่ด้านหน้า2ตน​ ด้านหลัง3ตน
ของสะสมหายาก 9

หน้าตัก 7 นิ้ว​ สูง 13 นิ้ว​ อายุกว่า 1000 ปี​ สนิมสำริดเก่า​มาก พุทธศิลป์งดงามที่สุดองค์หนึ่ง