Select Page

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ทางเพจ”สถาบันและพิพิธภัณฑ์พุทธรักษา” และ “เว็บไซต์ www
.puttharugsa.com” ขออาราธนา คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลพิภพ ได้โปรดอำนวยพรและอภิบาลรักษาท่านสมาชิกทุกท่านให้พบแต่ความสุขและความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป
ในปีใหม่นี้ทางเพจขอเริ่มต้นศักราชด้วยการนำ พระเครื่องเก่าโบราณอายุหลายร้อยปีที่หาชมได้ยากที่สุด, เก่าแก่ที่สุดและสร้างน้อยที่สุดอีกชนิดหนึ่งในเมืองไทยและถือว่าเป็น”สุดยอดพระกริ่ง” ในบรรดาพระกริ่งทั้งหมดคือ “พระกริ่งใหญ่ของจีนเนื้อทองคำ ยุคต้น” มาให้ท่านสมาชิกได้ชมและศึกษา
“พระกริ่ง” หรือ”พระไภษัชยคุรุ” มีการสร้างและนำเข้ามาจากประเทศจีน ที่มีประวัติการสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ราวพุทธศตวรรษที่ 11-15 ในมณฑลซัวไซ ตามคติความเชื่อของนิกายมหายาน ที่จะช่วยให้ผู้ที่ศรัทธาเจริญด้วยลาภ ยศ สักการะ ป้องกันภูตผีปีศาจ สิ่งเลวร้ายต่างๆ, ใช้ทำน้ำมนต์, ช่วยให้พ้นทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ โดยจากประวัติการนำเข้ามานั้นยังไม่หลักฐานระบุชัดเจน โดยคาดว่าพระกริ่งใหญ่ของจีนนี้ถูกนำเข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยพ่อค้าชาวจีน และบางส่วนแพร่จากจีนลงเข้ามาทางประเทศเขมรและเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยอยุธยา ด้วยศิลปะของช่างจีนโบราณอันบริสุทธิ์ที่ออกแบบไว้คือ
-องค์พระที่สมบูรณ์งดงามจะทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอิบ เยือกเย็น
-พระกริ่งใหญ่จีนนี้เป็นต้นแบบที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศ ได้นำมาเป็นต้นแบบของการสร้าง”พระกริ่งปวเรศ” และสมเด็จพระสังฆราชแพ ได้นำมาเป็นต้นแบบในการสร้าง”พระกริ่งวัดสุทัศน์”
-วัสดุที่ใช้สร้างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโลหะผสมสัมฤทธิ์ สีทองดอกบวบหรือสีมันเทศหรือสีนำตาลเข้มอมแดง และที่นำมาให้ศึกษานี้เป็นเนื้อทองคำแท้ที่พบได้น้อยมากๆ
-พิมพ์ที่มีการสร้างจะคงรูปบบเดิมไว้ตลอดคือ ประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัว2ชั้น ชั้นละประมาณ 7กลีบ พระหัตถ์ขวาวางพาดบนพระเพลา พระหัตถ์ซ้ายทรงวชิราวุธ พระเศียรใหญ่ พระเกศเป็นแบบมุ่นเมาลี 3ชั้น ด้านหน้าระหว่างพระเมาลีชั้นล่างสุดและชั้น 2แซมด้วยรูป”พระจันทร์ครึ่งซีก” เม็ดพระศกเป็นตุ่มนูน เว้นช่องพระศกสม่ำเสมองดงาม
-ก้นใต้ฐานในยุคต้นจะเป็นก้นก้นเว้าแบบก้นถ้วยที่ไม่ได้ปิดและภายหลังที่มีการทำแบบหล่อเต็มปิดก้นและเจาะฐานเพื่อบรรจุกริ่งไว้ภายใน
พระกริ่งที่ทางเพจนำมาให้ชมและศึกษาในวันนี้เป็นพระกริ่งใหญ่ของจีน ที่มีพุทธศิลป์ที่ละเอียด, สมบูรณ์, งดงามมากดูนิ่มตา การสร้างเป็นแบบหล่อโบราณเบ้าประกบ ใต้ฐานเป็นแอ่งเว้ารูปถ้วยแบบดั้งเดิมที่ไม่มีการอุดกริ่ง องค์พระทำจากทองคำแท้ สภาพองค์พระยังคงสภาพเดิมที่ยังมีคราบขี้เบ้าที่หนาและเก่าสมอายุให้เห็นอยู่หลายจุด โลหะเก่าจัดมีการหดตัว, ผิวเรียบตึงสมอายุ สีทองคำโบราณที่เหลืองสุก มีสนิมแดงของทองคำ นับว่าเป็นองค์ที่เก่า, สวยงดงาม,มีการหล่อที่สมบูรณ์ด้วยช่างฝีมือโราณและที่สำคัญคือทำจากทองคำแท้ที่หาชมได้ยากมากที่สุดในเมืองไทย