Select Page

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขออนุญาตนำพระกรุนาดูนพิมพ์พระโพธิสัตว์ในรูปแบบพิมพ์ทรงกลมหรืิอที่เรียกกันติดปากในภายหลังว่าพิมพ์จตุคาม​ ซึ่งบางพิมพ์นั้นจะเป็นอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่อินเดียโบราณพร้อมกับศาสนาพุทธฝ่ายมหายานที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยนำรูปแบบาส่วนหนึ่งของศาสนาพราหมณ์มาประยุกต์เพื่อดึงให้คนหันมาสนใจศาสนาก่อนแล้วค่อยสอนให้ปฏิบัติในภายหลังและได้แพร่ขยายมายังสุวรรณภูมิและที่อ.นาดูนหรือนครจำปาศรีในอดีต​ เท่าที่ผมได้เก็บรวบรวมไว้มีทั้งหมด​3ขนาด​ คือ​ เล็ก กลางและใหญ่​ ส่วนมากแล้วจะพบมากในพิมพ์ขนาดใหญ่​
รายละเอียดพิมพ์
-ด้านหน้าพบได้3แบบ
1.พระโพธิสัตว์2กรประทับนั่ง
2.พระโพธิสัตว์4กรประทับนั่ง
3.พระโพธิสัตว์ครึ่งองค์
-ด้านหลังพบได้4แบบ
1.พระโพธิสัตว์2กรประทับนั่ง
2.มหาเจดีย์
3.ราหูและ12นักษัตร
4.ราหูและมหาปราสาท
5.หนุมาน
ส่วนรายละเอียดของเนื้อดินที่พบ​มีทั้งเนื้อดินละเอียด​ ดินผสมแร่​ เนื้อดินดำหรือไพรดำและแร่สีแดงตามรูปแบบที่พบในกรุนาดูนเหมือนกับพิมพ์อื่นเช่นกัน​ ส่วนความเก่านั้นสภาพภานนอกแกร่งจัดมากคล้ายหินเช่นเดียวกับพิมพ์อื่นๆเช่นกัน