Select Page

ขอนำพระพิฆเนศโบราณที่ทาง”พิพิธภัณฑ์(จำลอง)พุทธรักษา” ได้รวบรวมเก็บสะสมไว้จำนวนหลายร้อยองค์

ขอนำพระพิฆเนศโบราณที่ทาง”พิพิธภัณฑ์(จำลอง)พุทธรักษา” ได้รวบรวมเก็บสะสมไว้จำนวนหลายร้อยองค์ ที่หาชมได้ยากและความมีเอกลักษณ์ของแต่ละพิมพ์ดังนี้
1.พิมพ์ที่มีอายุความเก่าหลากหลายตั้งแต่หลายร้อยถึงกว่า1พันปี
2.พิมพ์ที่มีท่าประทับที่หลากหลายกันได้แก่
– ท่าประทับนั่งสมาธิ
-ท่าประทับนั่งชันเข่า 1ข้าง
– ท่าประทับนั่งชันเข่า 2ข้าง
-ท่าประทับนอนตะแคงขวา
-ท่าประทับยืนบน 2พระบาท
– ท่าประทับยืนบนพระบาทข้างเดียว”นาฏลาศ” (เต้นรำ)
3.พิมพ์ที่มีส่วนประกอบของพระสรีระต่างๆกันเช่น
-พิมพ์ที่มี 2กร
-พิมพ์ที่มี 4กร
-พิมพ์ที่มีเศียรเดียว
-พิมพ์ที่มี 3เศียร
4.พิมพ์ที่สร้างจากเนื้อหรือมวลสารที่ต่างกันเช่น
-พิมพ์ที่สร้างจากเนื้อดินเผา
-พิมพ์ที่สร้างจากเนื้อแร่
-พิมพ์ที่สร้างจากเนื้อหินทรายและ
-พิมพ์ที่สร้างจากเนื้อสำริด
5.พิมพ์ที่มีขนาดต่างๆกันได้แก่
-พิมพ์ที่มีขนาดเล็กประมาณครึ่งนิ้วไล่เรียงกันไปจนถึงขนาดใหญ่สุด 1.4เมตร
ในการพิจารณานั้นเราต้องให้ครบองค์ประกอบเช่นเดียวกับการพิจารณาพระเครื่องในทุกๆหมวดเช่นเดียวกันคือ
1.ศิลปะเเละรายละเอียดพิมพ์ต้องงดงาม ชัดเจน ละเอียด อ่อน้อย นิ่มตา ในเรื่ิองของศิลปะ
2.อายุความเก่าที่ต้องมีสมอายุและเป็นความเก่าตามธรรมชาติโดยพิจารณาความเก่าได้จาก
-สนิมสำริดหนาตัวสะสมตามอายุ
-ไขหุ้มที่ผิวของเนื้อหินทรายเมื่อส่องขยายด้วยกล้องปกติ 10เท่า
-ดินใต้ฐานเก่าและแข็งสมอายุ
-ถ้าเเป็นเนื้อดินเผาต้องหนึกแกร่งมากสมอายุ ไม่แห้งกระด้าง
3.เนื้อหรือวัสดุที่สร้างต้องถูกต้อง เนื้อดินต้องเก่าจริง เนื้อสำริดโบราณต้องเก่าจริงไม่เป็นสนิม เนื้อแร่ต้องเป็นแร่ธรรมชาติไม่ใช่แก้วทั่วไป