Select Page

พระเนื้อดินเผา”พิมพ์เสด็จดาวดึงส์ “

เนื่องในวันเข้าพรรษาในปีนี้ ทางเพจขอนำพระเนื้อดินเผา”พิมพ์เสด็จดาวดึงส์ ” ของกรุนาดูนอายุหลายร้อยถึงกว่า1พันปี มาให้ท่านสมาชิกได้ชม
สำหรับ”พิมพ์เสด็จดาวดึงส์” นี้ถือว่าเป็นพิมพ์โบราณ 1ใน 8 ของพระพิมพ์ ที่สร้างขึ้นที่อินเดียสมัยโบราณเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่มาสักการะบริโภคเจดีย์ทั้ง 8 แห่งเพื่อนำกลับไปสักการะบูชาที่บ้าน(พิมพ์ทั้ง8ได้แก่ ปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา ปางเสด็จดาวดึงส์ ปางมหาปาฏิหารย์ ปางทรงทรมาช้างนาราคิรี ปางทรงทรมานพระยาวานร และปางมหาปรินิพพาน)
รายละเอียดของพิมพ์เสด็จดาวดึงส์ จะเป็นพระพิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความสูงมากกว่าความกว้าง ประกอบด้วยพระพุทธรูปทรงประทับยืนอยู่ตรงกลางบนฐานบัว มีประภามณฑลรอบพระเศียร ยกพระหัตถ์ทั้ง 2ข้างระดับพระอุระ(หน้าอก)จีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลม(ปางแสดงธรรม) ทรงจีวรห่มคลุมชายจีวรยาวลงมาถึงข้อพระบาทอย่างงดงาม บางองค์เห็นเส้นจีบจีวรชัดเจนที่บริเวณลำพระองค์ ด้านข้างพระพุทธรูปทั้ง 2ด้านมีพระสงฆ์หรือเทวดาด้านละ 4องค์ในลักษณะท่านั่งสมาธิเป็นแถวเดียวในแนวตั้ง รายละเอียดที่กล่าวมานี้จะพบในพระเนื้อดินเผาขนาดเล็กและพระแผ่นขนาดเล็ก ส่วนรายละเอียดที่เพิ่มเติมที่พบในพระแผ่นขนาดใหญ่จะพบว่ามีลวดลวดตกแต่งด้านบนเหนือพระเศียรเล็กน้อย และมีแจกันที่มีดอกบัว3ดอกประดับข้างขวาและซ้าย
การพิจารณาพระเนื้อดินเผากรุโบราณก็เช่นเดียวกับพระเครื่องทุกชนิดคืออายุความเก่าของเนื้อดินเผาต้องได้ต้องแยกแยะการทำให้ดูเก่าในของปลอม รายละเอียดพิมพ์ไม่แข็งเพราะช่างศิลป์ยุคเก่าที่สร้างไว้ของปลอมที่เลียนแบบพิมพ์จะทำไม่เหมือน และสุดท้ายเนื้อดินและมวลสารยุคเก่าจะมีเอกลักษณ์ของปลอมเนื้อดินจะหามาสร้างได้ไม่เหมือน หรือเอาภาชนะเก่ามาแกะ เนื้อดินของภาชนะเก่ากับเนื้อองค์พระแท้ก็จะต่างกันครับ