Select Page

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทางเพจ”สถาบันและพิพิธภัณฑ์พุทธรักษา” ขอนำพระพุทธบาทจำลองทำด้วยสัมฤทธิ์โบราณสมัยอยุธยา(อายุราว 3-500ปี)​มาให้ท่านสมาชิกได้ศึกษา
จุดกำเนิดของพระพุทธบาทจำลอง นั้นมีการสร้างขึ้นมานานมากก่อนจะมีการสร้างพระพุทธรูป จุดเริ่มต้นมาจากรากฐานธรรมเนียมของชาวอินเดีย​โบราณโดยต้องการเป็นสื่อสัญญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าเพื่อน้อมรำลึกถึง สักการะบูชา เข้าถึงหลักพุทธธรรมและเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยมีการค้นพบพระพุทธบาทในสมัยพระเจ้าอโศกเป็นรูปพระพุทธบาทคู่ที่เสาลูกกรงที่รั้วล้อมรอบพระสถูปสาญจีและภารหุตเป็นสัญญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ก่อนจะมีการเผยแพร่เข้ามายังสุวรรณภูมิที่พุกาม(พม่า), ทวารวดี, สุโขทัย, อยุธยาจนมาถึ​งยุครัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้ การสร้างในยุคเเรก นั้นจะมีการใช้หินมาแกะสลักเป็นลวดลายและรูปเคารพต่างๆ​ตา​มยุคสมัยและได้มีการพัฒนาวัสดุที่ใ้ช้สร้างมาเป็นโลหะสัมฤทธิ์ในยุคถัดมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทยพระพุทธบาทที่เก่าที่สุดถูกพบที่สระมรกต อำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นศิลปะสมัยทวาราวดีมีอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-13
รายละเอียดส่วนใหญ่ที่พบเห็นในพระพุทธบาทจำลองมีจำนวนและหลากหลายรูปแบบมากจนหลายท่านอาจจะสับสนและสงสัยว่าเป็นรูปอะไรบ้างและหมายถึงอะไร วันนี้จะขอนำรายละเอียดมาอธิบายให้ทราบพอสังเขปก็คือรูปรายละเอียดทั้งหมดที่พบในพระพุทธบาท (จำลอง)​นั้นมีจำนวน 108 ภาพซึ่งหมายถึงมงคล 108ประการนั่นเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3หมวด
1.รูปธรรมและนามธรรมในสุคติภพในจักรวาล
2.เครื่องประกอบบารมีของพระมหากษัตริย์
3.สัญญลักษณ์แห่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์
ทั้งหมดแสดงถึงความเป็นสภาวะครอบจักรวาลของพระพุทธเจ้าและพระบารมีนั้นจักคุ้มครองและให้เกิดสิริมงคลต่อผู้ที่บูชา
สำหรับพระพุทธบาทสัมฤทธิ์ที่ทางเพจนำมาให้ชมนั้นเป็นสมัยอยุธยา โดยพิจารณาจากลวดลายศิลปะและรายละเอียดที่ประกอบบนพระพุทธบาทเช่นรายเครือเถาและรูปช้างที่รายล้อมอยู่ด้านขอบนอกซึ่งช้างและรายเครือเถาตรงกับศิลปะสมัยอยธยาเช่นที่พบในพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่ทางเพจเคยนำมาลงให้ชมแล้วครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นคือการพิจารณาสนิมของโลหะสัมฤทธิ์และดินใต้ฐานที่เก่าและแกร่งสมอายุ