Select Page

พระพุทธรูปสำริดศิลปะอินเดียโบราณ

ขอนำพระพุทธรูปสำริดศิลปะอินเดียโบราณยุคต้นแบบเดียวกันจำนวน2พิมพ์ มาให้ชมเปรียบเทียบกันครับ
-แหล่งที่สร้างพระพุทธรูปนั้นจากการพิจารณาพิมพ์ เนื้อโลหะและดินใต้ฐานแล้วไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในประเทศไทย สัณนิษฐานว่าจะเป็นอินเดียโบราณหรือลังกา
-ขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้ว
-เป็นปางแสดงธรรมและปางสมาธิ
-รายละเอียดพิมพ์
-พระเกศาเป็นเส้นผมเกล้ามวย3ชั้นแบบโบราณของอินเดียเหนือ
-มีอุณหิสตรงกลางพระนลาฏ(หน้าผาก)ระหว่างคิ้ว
-ทรงจีวรห่มคลุม
-ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร
-อาสนะที่ประทับเเบบโบราณเป็นฐานเรียบชั้นเดียว
-สนิมสำริดออกวรรณะเขียวอมดำ
-ดินใต้ฐานไม่ใช่ดินไทย แต่มีความเก่าและแกร่งมาก
พระพุทธรูปลักษณะแบบนี้เท่าที่เคยพบและศึกษาไม่เคยมีประวัติการสร้างขึ้นในเมืองไทยหรือสุวรรณภูมิในอดีต ลองพิจารณาดูครับ