Select Page

ขอนำพระสมเด็จวัดระฆัง ” พิมพ์ใหญ่ปรกโพธิ์”และ “พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่”

ที่มีชื่อคล้ายกันแต่ความหมายและรายละเอียดของพิมพ์นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง บางท่านอาจจะมีการเรียกชื่อหรือเข้าใจสับสนกันได้ และบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนัก
วันนี้จึงของนำมาลงให้ท่านได้ศึกษากันครับ
-“พิมพ์ใหญ่ปรกโพธิ์” คือพระสมเด็จที่เป็นของวัดระฆังที่มีเนื้อ,มวลสารและพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่ แต่ที่เพิ่มเติมมาเข้าคือมีใบโพธิ์ที่ด้านข้างของเศียรพระประธาน ข้างละ 7ใบ 1องค์และข้างละ 9ใบ1องค์ จากที่นำมาแสดงให้ชม 2องค์
-“พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่” จะมีความต่างจากพิมพ์ปรกโพธิที่พบเห็นทั่วไปในพิมพ์ปรกโพธิ์ 5,7,9ใบ แต่จะเป็นพิมพ์ยุคต้น ที่มีรายละเอียดพิมพ์เป็นพระประธานที่พระพักตร์คล้ายบาตรคือค่อนข้างแบนใหญ่ มีพระกรรณ(หู)ชัดเจน 2ข้างยาวและตรงปลายด้านบนเฉียงออกด้านนอกประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระกร(แขน)ทั้ง 2ข้างวาดโค้งอย่างงดงามเท่ากันทั้ง 2ข้าง ลำพระองค์มีพระอุระ(หน้าอก)ที่แบนใหญ่เว้าสอบเข้าหาพระนาภี(ท้อง)งดงาม ปลายพระบาท 2ข้างแหลมเรียว อยู่บนฐาน 3ขั้น ลักษณะเป็นฐานหมอนใหญ่เป็นเเนวตรง ปลายฐาน 2ข้างมน ความยาวของฐานลดหลั่นจากล่างขึ้นบนดูสมส่วนและที่มีเส้นแซม 3เส้น เหนือพระเศียรมีใบโพธิ์ตรงกลาง1ใบและด้านซ้ายและขวาด้านละ 12ใบรวมทั้งหมด 25ใบ ทั้งหมดอยู่ในเส้นซุ้มหวายครอบแก้วกลมสมมาตรกันทั้งซ้ายและขวา ดูงดงามมาก ที่นำมาให้ชมมี 3องค์เป็นวัดระฆัง 2องค์ที่มีเนื้อต่างกันและอึก 1อวค์เป็นของกรุวัดบางขุนพรหม เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันให้เห็นได้ชัดเจนครับ