Select Page

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปรกโพธิ์ที่เรียกว่า 2 คลอง

ขอนำ “พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปรกโพธิ์ที่เรียกว่า 2 คลอง” หมายถึงพระสมเด็จที่มีการสร้างขึ้นที่วัดระฆัง(คลองฝั่งธนบุรี)แล้วนำมาบรรจุกรุไว้ที่วัดบางขุนพรหม(คลองฝั่งพระนคร)ในมหาเจดีย์ใหญ่ ในปีพ.ศ.2413
การสร้างพระสมเด็จเพื่อบรรจุกรุของวัดบางขุนพรหมนั้น
พระส่วนใหญ่นั้นเป็นแบบพิมพ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นส่วนใหญ่ อีกส่วนหนึ่งจะมีการนำแบบพิมพ์เดิมของวัดระฆังมากดพิมพ์ด้วยแต่ใช้มวลสารเหมือนกรุวัดบางขุนพรหม และอีกส่วนหนึ่งโดยการนำพระสมเด็จที่สร้างเรียบร้อยแล้วจากวัดระฆังมาบรรจุไว้พร้อมกันเพื่อให้ครบตามจำนวน
84, 000 องค์ในเวลาที่จำกัด จึงต้องเร่งสร้างและรวบรวมให้ครบตามพระธรรมขันธ์ที่ยึดถือกันมาแต่โบราณในการสร้างพระเครื่องต่างๆ
พระพิมพ์ปรกโพธิ์องค์ที่นำมาแสดงนี้พบว่ามีคราบกรุของวัดบางขุนพรหมชัดเจนคล้ายฟองเต้าหู้ที่ด้านหน้า แต่เมื่อพิจารณาจากพิมพ์ที่งดงาม ลึก คมชัด มวลสารต่างๆ ความเก่า รอยปูไต่ รอยปริแยกต่างๆแล้วจะพบว่าเป็นแบบของวัดระฆัง จึงจัดเป็นพระสมเด็จ2คลองตามที่นิยมเรียกขานกัน