Select Page

ขอนำพระเครื่องเนื้อโลหะผสมโบราณที่เรียกว่า “พระเมฆสิทธิ์” และ”พระเมฆพัด”

มาให้ท่านสมาชิกได้ชมและศึกษา ซึ่งทั้งพระเนื้อเมฆสิทธิ์และพระเนื้อเมฆพัดนั้นเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตที่ได้สร้างไว้ เป็นการเล่นแร่แปรธาตุ หรือเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่นำมาสร้างเป็นพระเครื่อง แต่ในปัจจุบันนี้นับวันที่จะหาข้อมูลและพระแท้มาให้ศึกษาได้ยากมาก ดังนั้นทางเพจจึงขอนำข้อมูลทั้งประวัติ การพิจารณาองค์ประกอบ และตัวอย่างพระแท้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้และนำมาศึกษาแล้วนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานในเพจนี้และในเว็บไซท์ ซึ่งรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซท์ www.puttharugsa.com ในหัวข้อ”การศึกษาพระเครื่องเนื้อเมฆพัดและเมฆสิทธิ์” ส่วนในเพจนี้จะขอนำพิมพ์ต่างๆ มาให้ชมโดยละเอียดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งพระเครื่องที่จะนำมาให้ชมนั้นได้แก่
1.พระเนื้อเมฆพัดจำนวนทั้งหมด 5องค์ได้แก่
– หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ 4องค์ได้แก่ พระปิดตาพิมพ์หูกระต่าย 1องค์,พิมพ์ท้องป่อง 2องค์,พิมพ์ท้องแฟบ 1องค์
– หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว 1องค์เป็นพิมพ์อรหังกลีบบัวหลังยันต์
2.พระเนื้อเมฆสิทธิ์จำนวนทั้งหมด5องค์
– หลวงพ่อทับ วัดอนงคารามจำนวน 5องค์ได้แก่ พระปิดตาปางซ่อนหา 1องค์, พระปิดตาพิมพ์(กระดุม)หลังเรียบ 2องค์และหลังยันต์ 1องค์และ ลูกอม(ลูกสะกด) 1องค์
หลักการพิจารณานั้นเหมือนกับพระเครื่องทุกชนิดเช่นเดิมคือ
1.เนื้อโลหะผสมของแต่ละชนิดจะต้องถูกต้อง
2.อายุความเก่าของโลหะที่สร้างเหมาะสมตามประวัติการสร้าง
3.รายละเอียดพิมพ์และวิธีการสร้างต้องครบถ้วนถูกต้อง
ซึ่งรายละเอียดนั้นได้อธิบายไว้ในเว็บไซท์ www.puttharugsa.com