Select Page

ขอนำเหรียญที่ถือว่าเป็น”พระเครื่องเหรียญชนิดแรกของประเทศไทย

” หรือที่เรียกกันว่า “ปู่เหรียญ” มาให้ชมและศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและภูมิคุ้มกันสำหรับท่านที่สนใจและต้องการเก็บสะสม
ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบคือ
-อายุเหรียญ 123ปี(สร้างพ.ศ.2440)
-ชนิดโลหะที่ใช้สร้างมีชนิดเดียวคือ “ทองแดง”
-รายละเอียดพิมพ์เป็นแบบนูนต่ำ
-วิธีการสร้างเป็นเหรียญปั๊มเลื่อยข้าง(ข้างเลื่อย)
วิธิพิจารณาตามหลักการคือเหรียญต้องมีองค์ประกอบพระแท้ครบทั้ง3อย่างคือ
1อายุความเก่าของเหรียญ ต้องได้ 123ปี โดยดูจาก
-สนิมที่ผิวต้องสมอายุ(เปรียบเทียบตามภาพที่ลงให้ชม)”ลักษณะสนิมทองแดงจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอมดำ สนิมที่ผิวจะหนาและบางไม่เสมอกันทั้งเหรียญ กรุณาสังเกตให้ละเอียดและแยกการผิวทำเก่าให้ออก(มีตัวอย่างให้ชม)
-การหดตึงตัวของผิวเหรียญต้องสมอายุ ไม่บวม
2.รายละเอียดพิมพ์และวิธีสร้าง
-พิมพ์ต้องเป็นนูนต่ำ
-รายละเอียดและเส้นต่างๆ การแกะตัวอักษรจะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน โดยขอให้พิจารณาจากภาพที่ขยายให้ชม ให้พิจารณาลึกถึงขนาด ความสูงต่ำในเส้นเดียวกันจะไม่เป็นธรรมชาติไม่เท่ากัน ต้องดูนิ่มตาไม่แข็ง
-ขอบข้างเหรียญเป็นการเลื่อยขอบข้างเหรียญหลังจากปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่ท่านต้องทราบคือเหรียญนี้พิธีใหญ่ ผู้ที่สร้างคือพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ช่างที่สร้างต้องเป็นช่างหลวง การทำแบบแม่พิมพ์และการสร้างเหรียญเช่นการปั๊มและการเลื่อยข้างเหรียญต่างๆจะปราณีต สวยงดงาม สมบูรณ์ในเหรียญแท้
3.วัสดุที่สร้างถูกต้อง ให้พิจารณาเนื้อโลหะทองแดงเก่ายุคนั้นสีจะออกน้ำตาลอมแดงเล็กน้อย ไม่ใช่สีน้ำตาลธรรมดาเหมือนของเลียนที่ทำภายหลัง