Select Page

ขอนำพระเครื่องชนิดเหรียญโลหะ คือ”เหรียญพระพุทธยุคต้นของเมืองไทย”

ขอนำพระเครื่องชนิดเหรียญโลหะ คือ”เหรียญพระพุทธยุคต้นของเมืองไทย” ของแท้(ขอย้ำ)ที่ถูกบรรจุไว้ในกลุ่ม “เบญจภาคีเหรียญพระพุทธ” มาให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการเก็บสะสม นอกเหนือไปจากเหรียญลพ.โสธร รุ่นแรก ปีพ.ศ.2460 ที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
เหรียญที่นำมาให้ท่านสมาชิกได้ชมในโอกาสนี้มีทั้งหมด 7ชนิด รวม13เหรียญ เรียงตามลำดับอายุการสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2460ถึงพ.ศ.2468 ดังนี้
1.เหรียญ”พระพุทธชินราช”วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก รุ่นแรกสร้างในปีพ.ศ.2460 จำนวน 3เหรียญ
1.1พิมพ์ด้านหลังอกเลา 2เหรียญ
-เนื้อทองแดง
-เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
1.2พิมพ์ด้านหลังตัวหนังสือ 3แถว จำนวน 1เหรียญ
-เนื้อทองแดง
2.เหรียญ” พระมงคลบพิตร” วัดมงคลบพิตร จ.อยุธยา รุ่นแรกสร้างในปีพ.ศ.2460 จำนวน 1เหรียญ
-เนื้อทองแดงรมดำ
3.เหรียญ”หลวงพ่อบ้านแหลม” วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม รุ่นแรกสร้างในปีพ.ศ.2460 จำนวน 2เหรียญ
-เนื้อเงิน 1เหรียญ
-เนื้อทองแดง 1เหรียญ
4.เหรียญ”หลวงพ่อโต(ซำปอกง)” วัดพนัญเชิง จ.อยุธยา รุ่นแรกสร้างในปีพศ.2460 จำนวน 1เหรียญ
-เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
5.เหรียญ”หลวงพ่อธรรมจักร” วัดเขาธรรมามูล จ.ชัยนาท รุ่นแรก สร้างในปีพ.ศ.2461 จำนวน 2เหรียญ
-พิมพ์เสมาหน้าใหญ่นิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
-พิมพ์น้ำเต้า เนื้อทองแดง
6.เหรียญ”หลวงพ่อวัดไร่ขิง” วัดไร่ขิง จ.นครปฐม รุ่นแรกสร้างในปีพ.ศ.2467 จำนวน 2เหรียญ
-เนื้อทองคำ 1เหรียญ
-เนื้อเงิน 1เหรียญ
7.เหรียญ”หลวงพ่อโต(ซำปอกง)” วัดกัลยาณมิตร จ.กรุงเทพมหานคร รุ่นแรก สร้างพ.ศ.2468 จำนวน 2เหรียญ
-เหรียญเนื้อเงิน 1เหรียญ
-เหรียญเนื้อทองแดง 1เหรียญ
หลักในการพิจารณาเหรียญทุกเหรียญนั้นใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดคือ
1.อายุความเก่าของแต่ละเหรียญ โดยดูจากความเก่าของผิวโลหะโดยพิจารณาจากคราบสนิมแท้สมอายุ และความเรียบตึง หดตัวของเนื้อโลหะถูกต้อง ผิวโลหะต้องไม่บวม สีต้องไม่สดใหม่ดูวาวผิดธรรมชาติ
2.รายละเอียดพิมพ์และหลักการสร้างเหรียญ
2.1รายละเอียดพิมพ์ซึ่งเป็นนูนต่ำทุกเหรียญ จะต้องอ่อนช้อยงดงาม นิ่มตา และเอกลักษณ์จุดพิจารณาต่างๆถูกต้องซึ่งทางเพจได้นำภาพและรายละเอียดของทุกเหรียญมาให้สมาชิกได้เปรียบเทียบอย่างละเอียด
2.2หลักการสร้างเหรียญเป็นแบบเหรียญปั๊มข้างเลื่อยทุกเหรียญ ไม่ใช่เหรียญเลื่อยข้างปั๊มกระบอก อย่างที่มีบางกลุ่มที่ให้ข้อมูลไว้ เพราะจุดข้างเลื่อยนี้สำคัญมากในการบ่งชี้ ที่ไม่สามารถทำปลอมได้เหมือน จึงใช้วิธีการบอกว่าเป็นเลื่อยข้างปั๊มกระบอก
3.เนื้อวัสดุหรือโลหะที่ใช้สร้างเหรียญต้องถูกต้อง ตามประวัติการสร้าง โลหะแต่ละชนิดจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพตรงตามชนิดโลหะในยุคสมัยที่สร้างด้วยเสมอ เพราะโลหะแต่ละยุคจะต่างกัน ถ้าฝึกสังเกตจะสามารถบ่งชี้ได้ว่าโลหะตรงยุคสมัยหรือไม่
ผมขอให้ท่านสมาชิกใช้หลักการทั้ง3องค์ประกอบมาใช้ในการพิจารณาให้ครบทั้งหมด จึงค่อยสรุปสุดท้ายว่าใช่หรือไม่ใช่เพื่อความไม่ประมาทในการเก็บสะสมครับ