Select Page

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเว็บไซต์นี้เพื่อต้องการจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆหรือช่วยชี้แนะวิธีการหรือขั้นตอนในการเริ่มต้นของผู้ที่ต้องการจะศึกษาและสะสมพระเครื่องในยุคปัจจุบันนี้
ข้าพเจ้าได้เริ่มศึกษาพระเครื่องพระบูชาครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมาจนและในปีพ.ศ. 2559 ได้จัดทำหนังสือเล่มแรกคือหนังสือ”คัมภีร์ไขปริศนาพระกรุนาดูน” โดยข้าพเจ้าได้รวบรวมประวัติ การขุดค้น แบบพิมพ์ต่างๆ การศึกษาในด้านพุทธศิลป์และด้านวิทยาศาสตร​์เพื่อนำมาประกอบการศึกษาพระกรุนาดูนขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองไทย​ ซึ่งผู้ที่สนใจพระกรุนาดูนอาจจะเคยพบเห็นหรือทราบเป็นอย่างดี​ ในขณะเดียวกันข้าพเจ้ายังได้มีโอกาสสะสมและศึกษา พระเครื่อง​ พระพุทธรูป​ พระบูชา​ ​เทวรูป พระเหรียญ พระเนื้อดิน เนื้อว่าน เนื้อชิน เครื่องรางของขลัง รวมถึงเครื่องถ้วยโบราณต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศเช่นจีนและเขมรจากผู้ที่ได้สะสมและมีความรู้หลายๆท่าน นอกจากการศึกษาจากของจริงแล้วข้าพเจ้ายังได้ศึกษาประวัติการสร้าง ขั้นตอนการสร้างพระเครื่องและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาเปรียบเทียบระหว่างของแท้และของปลอมด้วยเหตุและผลจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพระเครื่องแทบทุกชนิดโดยไม่ต้องใช้วิธีจดจำเหมือนในอดีตที่เคยบอกหรือสอนต่อๆกันมาอีกต่อไป ในปัจจุบันนี้ผู้ที่ต้องการศึกษาพระเครื่องจะศึกษาพระเครื่องได้จาก 2 ช่องทางคือ​
1. ศึกษาด้วยตัวเองจากหนังสือ​ สิ่งพิมพ์ และจากเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ
2.ศึกษาจากผู้รู้จักคุ้นเคย จากผู้รู้ในวงการ​หรือตามชมรมต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาทั้งสองแบบนี้จะพบเจอปัญหาต่างๆมากมายและไม่มีผู้ใดรับประกันได้ว่าพระเครื่องที่ศึกษานั้นแท้หรือปลอมประการใด​ ทำให้ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาพระเครื่องต้องประสบกับปัญหาต่างๆ และเกิดความสับสนว่าจะศึกษาพระเครื่องไปในทิศทางใด

ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นปัญหานี้เป็นอย่างดีจึงมีความตั้งใจจริงที่ต้องการจะนำความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษามาทั้งจากผู้รู้ต่างๆในอดีตและที่ได้ศึกษามาด้วยตัวเองจากของจริงเป็นเวลา16ปี นำมารวบรวมเป็นขั้นตอนและวิธีการศึกษาพระเครื่องชนิดต่างๆ โดยมีเหตุและผลที่เป็นวิทยาศาสตร์รองรับไม่เหมือนกับการที่บอกต่อกันมาเช่นในอดีตที่ยังขาดขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน​เพื่อที่จะสามารถนำไปแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้ได้ ข้าพเจ้ายังได้รวบรวม พระเครื่อง​ พระบูชา พระพุทธรูป เทวรูป​ เครื่องรางของขลัง และเครื่องถ้วยโบราณต่างๆไว้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการสะสมพระเครื่องโบราณที่หายากที่สุดและน่าจะมีจำนวนมากที่สุดจำนวนหลายหมื่นชิ้นนำมารวบรวมไว้ให้ชมและศึกษาในเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาพระเครื่องและให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป

 

เป้าหมาย

 เจตนารมณ์ของข้าพเจ้ามิ​ได้มุ่งเน้นเพื่อการซื้อขายแต่ประการใด​ แต่มุ่งเน้นเพียงเพื่อต้องการ​ให้ผู้ที่สนใจในมรดกทางพุทธศิลป์และพระเครื่องของประเทศไทย​ของเรา​ซึ่งตอนนี้ประสบกับปัญหามากมายอีกทั้งยังขาดความเชื่อมั่นอย่างที่สุด​ ได้มีโอกาสได้เห็นของจริงและมีช่องทางในการศึกษาได้ง่ายขึ้น​ ​เพื่อช่วยเเก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดต่างๆในเรื่ิองการศึกษาพระเครื่องที่มีอยู่ในขณะนี้ให้กลับคืนมาเหมือนในอดีต ดังที่ข้าพเจ้าได้อัญเชิญบทความส่วนหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์​”ความฝันอันสูงสุด” ของล้นเกล้ารัชกาลที่9 ที่ว่า​ ” จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด……” มาตั้งเป็นปณิธานของสถาบัน”พุทธรักษา” เพื่อสืบสานส่วนหนึ่งของมรดกชาติไทยของเราให้คงอยู่สืบต่อไป…
                                                                           นายแพทย์ ฐิติกร พุทธรักษา