Select Page

พระเครื่องในหมวด”เหรียญโลหะ” ในตำนานที่เป็นที่ศรัทธาและนิยมสูงสุด

พระเครื่องในหมวด”เหรียญโลหะ” ในตำนานที่เป็นที่ศรัทธาและนิยมสูงสุดไม่แพ้เหรียญอื่นๆจำนวน 2เหรียญมาให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาและพิจารณาเพื่อการสะสมอย่างมีหลักการ คือ
1.เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท สร้างเมื่อพ.ศ.2466
2.เหรียญที่ระลึกรุ่นแรกของ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สร้างเมื่อพ.ศ.2466 หรือที่เรียกกันติดปากว่า”เหรียญข้าวหลามตัด” นั่นเอง
ซึ่งเหรียญทั้ง 2นี้มีประวัติความเกี่ยวเนื่องกันหลายประการเช่นสร้างในปีเดียวกันคือ พ.ศ.2466, หลวงปู่ศุข เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เสด็จในกรมฯให้ความเคารพศรัทธามากที่สุดและเปรียบเหมือนเป็นอาจารย์องค์แรกที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ, เหรียญของเสด็จในกรมฯซึ่วปลุกเสกโดยหลวงปู่ศุข ในพิธีพระราชทานเพลิงที่สนามหลวงด้วยเช่นกัน
ประวัติและข้อมูลในการสร้างนั้นท่านสมาชิกสามารถหาข้อมูลได้ทั่วไปในสื่อออนไลน์หรือหนังสือ แต่ในเพจนี้จะแนะนำในหลักการพิจารณาเหรียญเป็นสำคัญเท่านั้น
1.เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของ ลป.ศุข มีข้อมูลที่ควรทราบเบื้องต้นดังนี้
1.1 อายุของเหรียญ มีอายุได้ 97ปีเศษ ดังนั้นโลหะที่ใช้สร้างเหรียญจะต้องมีความเก่าสมอายุโดยพิจารณาจาก
-สนิมโลหะที่ผิวเหรียญตามชนิดโลหะต้องมีและเป็นธรรมชาติ ต้องไม่สดใหม่ เป็นมันวาว
-ถ้าเป็นเหรียญที่มีกะไหล่ทอง สีทองของกะไหล่จะต้องเก่าหรือหม่นลงสมอายุ และมีผิวเปิดตามสภาพการใช้
-ความหดตัวของเหรียญต้องมาก ผิวเหรียญต้องเรียบตึงตามอายุการสร้าง ตามคุณสมบัติของโลหะ
1.2 วิธีการสร้างเหรียญและรายละเอียดพิมพ์
-วิธีการสร้างเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่มีการสร้างแบบ “เลื่อยข้างแล้วนำมาปั๊มกระบอก” และนำหูเหรียญมาเชื่อมหลังจากปั๊มเรียบร้อยแล้ว วิธีพิจารณาเหรียญปั๊มเบื้องต้น
-ผิวเหรียญจะเรียบตึงจากการกระแทก
-รายละเอียดต่างๆจะชัดเจน ไม่บวมเหมือนที่พบเห็นในเหรียญที่ฉีด
-ส่วนขอบเหรียญจะค่อนข้างเรียบเนื่องจากมีขอบกระบอกที่บังคับขอบเหรียญอยู่ในขณะที่ปั๊มและในบางจุดยังคงเห็นรอยเส้นเลื่อยที่ขอบเหรียญอยู่
-รายละเอียดพิมพ์ต่างๆจะคมชัด ไม่เบลอเช่นลวดลายต่างๆ จุดนี้เองจะต่างกันชัดเจนในของปลอม นอกจากความชัดเจนแล้ว ความอ่อนช้อย ความละเอียด สมบูรณ์ และนิ่มตาจะต้องครบถ้วนซึ่งจะไม่มีในของปลอมถ้านำมาเทียบกัน ไม่จำจำเป็นต้องไปจดจำตำหนิพิมพ์ใดๆ
1.3 วัสดุหรือโลหะที่ใช้สร้างไม่ว่าจะเป็นทองคำ, เงินหรือทองแดง ลักษณะของโลหะในสมัย97ปีก่อนกับยุคปัจจุบันจะแตกต่างกันโดยสังเกตสีโลหะ, สนิมโลหะและเนื้อโลหะแต่ละชนิดก็จะพอแยกออกจากของปลอมได้
2.เหรียญที่ระลึกรุ่นแรกของกรมหลวงชุมพรฯ
หลักการพิจารณาต่างๆจะเหมือนกับเหรียญของ ลป.ศุข เพราะอายุเหรัยญเท่ากันคือ 97ปีเศษดังนั้นรายละเอียดการพิจารณาเรื่องอายุ สนิมโลหะ, เนื้อโลหะจะเหมือนกัน
***** แต่มีข้อแตกต่างที่ทางเพจจะขอแนะนำเพิ่มเติมคือ ในเหรียญของกรมหลวงชุมพรฯนั้นมี 2สิ่งที่ต้องทราบคือ
1. เรื่องพิมพ์จะต้องละเอียด งดงาม อ่อนช้อยมากโดยเฉพาะด้านหลังเหรียญเนื่องจากเป็นฝีมือการออกแบบพิมพ์ของช่างหลวง (เนื่องจากการสร้างเหรียญนั้นเป็นพระราชดำหริของในหลวงรัชการที่ 6) ดังนั้นภาพรวมทั้งหมดของพิมพ์จะบ่งชี้ความแท้ปลอมได้เป็นอย่างดี
2.วิธีการสร้างเหรียญนั้นจะต้องเป็น “เหรียญปั๊มเลื่อยข้าง” เท่านั้น ไม่ใช่แบบอื่น ขอให้ท่านจดจำให้ขึ้นใจ มีบางคนหรือบางกลุ่มให้ข้อมูลว่าเป็น”เหรียญปั๊มขอบเรียบ?” ต้องอย่าหลงเชื่อ และต้องไม่ใช่เหรียญตัดปั๊ม หรือเลื่อยข้างปั๊มกระบอกแบบที่ชอบอ้างกันอย่างเด็ดขาด ซึ่งจุดนี้จะช่วยแยกของปลอมได้เด็ดขาดและเป็นจุดที่จะต้องพิจารณาทุกครั้งเสมอ
ขอให้ท่านสมาชิกศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบจากข้อมูลที่ทางเพจแนะนำและนำไปพิจารณา ท่านต้องศึกษาด้วยปัญญา ด้วยเหตุผลที่มีคำอธิบายได้ อย่าศึกษาพระด้วยหูที่ฟังคนอื่นบอกต่อๆกันมา เชื่อด้วยตาที่อ่านจากข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งในออนไลน์หรือหนังสือที่ไม่มีเหตุผลรองรับจริงๆ แต่เพียงเพราะใช้ชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มเท่านั้น
ทางเพจได้นำภาพรายละเอียดพิมพ์จากเหรียญแท้ในหลากหลายจุด หลายมุมทั้งด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง พร้อมภาพเปรียบเทียบกับของเลียนแบบมาให้ท่านได้พิจารณาอย่างครบถ้วน