Select Page

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับเหรียญที่มีการสร้างคล้ายกับเหรียญถวายภัตตาหารของหลวงพ่อ สด วัดปากน้ำภาษีเจริญ คือเหรียญฉลองผ้าป่าสามัคคี วัดเขาพระ จ.เพชรบุรี ในปีพ.ศ. 2505 ที่ใช้รูปแบบพิมพ์เดิมทั้งด้านหน้าและหลังมาแกะแบบพิมพ์เพื่อสร้างใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเก็บสะสมครับวันนี้ผมขอนำเหรียญของลพ.สด (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) รุ่นสร้างฉลองผ้าป่าวัดเขาพระ จ.เพชรบุรี ในปี2505 หรือ4ปีหลังจากการสร้างเหรียญถวายภัตตาหาร(พ.ศ.2501) เนื่องจากเหรียญรุ่นนี้ออกมาทำบุญในปรพ.ศ.2505 ซึ่งไม่ทันหลวงพ่อสด เนื่องจากท่านมรณภาพในปีพ.ศ. 2502 แต่ผู้ที่สร้างเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดท่าน

เหรียญที่นำมาเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาตร 3เหรียญ เพื่อเป็นข้อมูลในการเก็บสะสม
หลักการพิจารณาคือ
1.เหรียญโลหะต้องเก่าสมอายุเกือบ60ปี ดูจากสนิมที่ผิว เเละเหรียญผิวตึงหดตัว
2.รายละเอียดพิมพ์ ถ้าท่านเอาต้นแบบจากเว็บไซท์และหนังสือที่ออกโดยผู้ที่ค้าขายพระเครื่องต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
3.หลักการพิจารณารายละเอียดการปั๊มและดููขอบตัดปั๊มด้วยเครื่อง
รายละเอียดพิมพ์นั้นถ้าดูผิวเผินเฉพาะตำหนิอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเพราะมีการทำตำหนิไว้ทุกจุด แต่ท่านต้องดูลึกถึงธรรมชาติของตำหนินั้นๆด้วยทุกครั้ง ผมจึงได้นำภาพขยายมาให้เปรียบเทียบ ของแท้ ปลอมเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น