Select Page

เหรียญหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ รุ่น 3

ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดของหลวงพ่อ มาให้ศึกษาพิจารณา
ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบได้แก่
-เป็นเหรียญรุ่นแรกที่สร้างขึ้นที่วัดบ้านไร่(รุ่น1และ2ไม่ได้สร้างที่วัดบ้านไร่)
-อายุเหรียญ 44ปี(สร้างปี2519)
-เป็นเหรียญขนาดค่อนข้างใหญ่ คือมีขนาดใหญ่กว่ารุ่น1และ2พอสมควร
-เป็นเหรียญที่สร้างแบบเหรียญปั๊มยุคใหม่คือรายละเอียดเป็นแบบบนูนสูงและเป็นเหรียญปั๊มที่มีหูในตัวเหรียญขอบข้างตัดด้วยเครื่องจักร(ตัดปั๊ม)
-เนื้อโลหะที่ใช้สร้างได้แก่ทองคำ, เงิน, โลหะผสมและทองแดงรมดำ
-เหรียญเนื้อเงิน, โลหะผสมและเนื้อทองแดงจะมีการตอกโค้ดที่ใต้ฐานที่นั่งด้านหน้า ส่วนเนื้อทองคำไม่มีการตอกโค้ดใดๆ
-การจารอักขระขอมที่เหรียญจะจารเฉพาะด้านหน้าเหรียญโดย
-เหรียญทองคำจะจารตัวอักขระมากกว่าคือตั้งแต่ด้านข้างเหนือเข่าด้านหนึ่งโค้งขึ้นไปเหนือศรีษะของหลวงพ่อจนมาถึงเหนือเข่าอีกด้านหนึ่ง
-เหรียญเงิน, โลหะผสมและทองแดง จะจารเฉพาะด้านข้างซ้ายและขวาของหลวงพ่อเท่านั้น
หลักการพิจารณาก็เหมือนปกติเช่นเดิมครับคือการพิจารณาภาพรวมด้วยตาเปล่าของลักษณะภายนอกก่อนแล้วจึงใช้กล้องขยายช่วย ตั้งแต่ รูปทรง, สีของโลหะตรงตามชนิดวัสดุที่สร้างหรือไม่, ความเก่าของผิวเหรียญจากการดูตาเปล่า มีการหดและเรียบตึงผิวหรือไม่, หลักการสร้างเหรียญปั๊มเช่นขอบข้าง หูเหรียญ เมื่อพิจารณาตาเปล่าก่อนและใช้กล้องขยายภายหลังก็จะเกิดการเปรียบเทียบของสมองว่า มีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วจึงสรุปลงรายละเอียดขององค์ประกอบหลักคือ ความเก่า, เนื้อกรือวัสดุและรายละเอียดพิมพ์รวมถึงวิธีการสร้างเราก็จะได้ข้อสรุปสุดท้ายได้ในที่สุด
สำหรับรายละเอียดและจุดที่ควรพิจารณาต่างผมได้อธิบายไว้ในรูปภาพประกอบด้านล่างเรียบร้อย