Select Page

ขอนำเหรียญของ “หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นที่ 2(รุ่นโยนสระ)”

มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการศึกษา
ข้อมูลของเหรียญที่ควรทราบมีดังนี้
-อายุเหรียญ 46ปี โดยสร้างขึ้นในปี 2517ที่วัดสระแก้ว อ.เมืองจ.นครราชสีมา ที่ท่านจำพรรษาในขณะนั้น
-เป็นเหรียญปั๊มมีหูในตัว และตัดข้างเหรียญด้วยเครื่อง(เหรียญตัดปั๊ม)
-เหรียญที่สร้างมีพิมพ์เดียวเท่านั้น แต่โลหะที่ใช้สร้างได้แก่ ทองแดงรมดำ ทองแดงกะไหล่ทอง เนื้อนาก(เนื้อทองผสม)และเนื้อทองคำ (น้อยมาก)
-เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กที่สุดใน3รุ่น แต่ขณะเดียวกันจะมีความหนาที่สุดกว่าอีก2รุ่น
-เป็นเหรียญที่มีการตอกโค้ด(เป็นวงกลม มีอักษร3ตัวคือ ป, ร, ธ)หลังจากปั๊มเรียบร้อยแล้ว โค้ดนี้มีความสำคัญมากในการบ่งชี้ความแท้ของเหรียญได้ดีมากอีกจุดหนึ่งที่ทำปลอมยากมาก
-มีรอยจารด้านหน้าเหรียญบริเวณข้างศรีษะทั้ง2ข้างของหลวงพ่อ ไม่มีการจารด้านหลังเหรียญ
-รายละเอียดพิมพ์เป็นแบบนูนสูง พิมพ์งดงามชัดเจนทั้งหน้าและหลังเหรียญ
การพิจารณาเหรียญนั้นก็เหมือนกับทุกเหรียญและทุกหมวดหมู่ของพระเครื่องคือหลัก3ประการ คือ อายุความเก่า, รายละเอียดพิมพ์รวมถึงวิธีการสร้าง และวัสดุที่ใช้สร้าง
ผมได้นำรูปภาพของทุกเนื้อที่มีเก็บสะสมไว้คือ ทองแดงรมดำสภาพเดิมๆและที่เหรียญรมดำที่มีผิวเปิด, ทองแดงกะไหล่ทอง, เนื้อทองผสม(นาก)มาให้ศึกษา ขอให้ท่านพิจารณาภาพรวมต่างๆในเบื้องต้น
-ความเก่าของเหรียญถึงอายุ 46ปีหรือไม่ โดยดูจากสภาพผิวว่ามีสนิมสมอายุหรือไม่เเละรมดำหรือกะไหล่ทองเก่าสมอายุหรือไม่
-เหรียญบวมและ ผิวราบเรียบเสมอกันหมดหรือไม่ซึ่งบ่งชี้ถึงความใหม่และไม่ใช่เหรียญปั๊ม
-รายละเอียดพิมพ์โดยรวมต้องนิ่มไม่ดูแข็งขาดมิติ(เมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญแท้)
-ขอบข้างเหรียญเกิดจากการตัดปั๊มหรือไม่ หูเหรียญด้านหลังปลิ้นและบางเป็นธรรมชาติหรือไม่
-ขนาดของเหรียญผิดปกติมากผิดสังเกตเช่น ความหนาของเหรียญ ความกว้างและความสูงของเหรียญผิดปกติหรือไม่ (ผมได้แสดงน้ำหนัก, ขนาดความกว้าง, สูงและความหนักเหรียญแต่ละแบบไว้ในรูปภาพด้านล่าง)
-เมื่อภาพรวมผ่านท่านจึงค่อยลงในรายละเอียดพิมพ์ต่อไปซึ่งผมได้แสดงภาพถ่ายขยายในจุดต่างๆไว้ให้ชมในภาพถ่ายเรียบร้อยแล้ว