Select Page

ขอนำ”เหรียญรุ่นแรกและรุ่นที่ 2 ของหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ” จังหวัด สมุทรสาคร

ขอนำ”เหรียญรุ่นแรกและรุ่นที่ 2 ของหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบืิอ” จังหวัด สมุทรสาคร ที่เป็นเหรียญแท้ มาให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาและพิจารณาครับ
เรื่องประวัติการสร้างต่างๆนั้นท่านสามารถค้นคว้าได้ตามเว็บทั่วๆไป เพราะจะมีเนื้อหา เหมือนๆกัน แต่ที่ต่างกันมากก็คือองค์พระที่นำมาแสดงประกอบข้อมูลที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบคือ
-อายุของเหรียญพระคือ 79ปี (ขอเน้นย้ำเรื่องอายุเหรียญ)
-การสร้างเหรียญ มีรายละเอียดพิมพ์เป็นแบบนูนสูง,ปั๊มด้วยเครื่องจักรแล้วนำมาเลื่อยขอบข้างภายหลัง
-วัสดุที่ใช้สร้างเป็นโลหะทองแดง(เหรียญที่นำมาแสดง)
-เหรียญที่นำมาเป็นพิมพ์นิยมที่เรียกกันว่า “หน้าแก่ยันต์หยิก”
หลักการในการพิจารณา
จะต้องดูองค์ประกอบหลักทั้ง3อย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ืุกครั้งเสมอ
1.อายุความเก่า(79ปี)คือจุดแรกในการพิจารณา เบื้องต้นจากการสังเกตด้วยตาเปล่าก่อนว่าผิวเหรียญมีความเก่าสมอายุหรือไม่ มีคราบสนิมสีดำของทองแดงหรือไม่หรือว่าผิวเหรียญดูใหม่แวววาว ถ้าดูว่ามีสนิมก็ต้องพิจารณาต่อว่าเป็นสนิมเกิดตามธรรมชาติหรือสนิมมนุษย์ทำขึ้นมาโดยใช้กล้องช่วยขยายดูว่าสีสนิมต้องแก่อ่อนไม่เท่ากัน หรือว่าสีสนิมเท่ากันหมด สนิมเก่านั้นจะค่อยๆสะสมหนาตัวขึ้นมา หรือว่าเกิดจากใช้สารเคมีทำขึ้นมารายละเอียดจะไม่เหมือนกัน
ความเก่าสามารถดูได้อีกทางหนึ่งจากความเรียบตึงของผิวเมื่อขยายดู เหรียญใหม่รายละเอียดจะบวมและผิวเหรียญขรุขระกว่ามาก
2.รายละเอียดพิมพ์ สำหรับพิมพ์ของเหรียญรุ่นนี้ไม่ว่าเนื้อะไร พิมพพ์ย่อยเป็นแบบไหนก็ตาม จะมีเอกลักษณ์เฉพาะในหลายๆจุด และที่ผมนำมาแสดงไว้ คือการแกะทำบล็อคแม่พิมพ์นั้น จะแสดงรายละเอียดการแกะรายเส้น ความหนามีมิติ เอกลักษณ์ของตัวอักษรต่างๆท่านต้องสังเกตและจดจำไว้ ไม่ต้องจำลึกถึงตำหนิเล็กๆ เพราะการจำภาพรวมก็แยกของปลอมได้แล้ว พิมพ์นั้นอาจจะมีแตกต่างกันได้เล็กน้อยในรายละเอียดเล็ก ท่านไม่ต้องสนใจ แต่จะต้องมีพิมพ์ที่นิ่มตาเหมือนกันทุกเนื้อทุกพิมพ์
ต่อไปดูเรื่องการปั๊มควรดูความคมชัดตามขอบต่างๆ และข้างเลื่อยต้องมีธรรมชาติของเส้นที่เลื่อยตลอดทั้งเหรียญ
****ข้อสังเกตขอบข้างเลื่อยคือขนาดและความถี่ของเส้นในบริเวณที่เป็นแนวตรงเส้นจะถี่และเท่ากันและเส้นไม่นูนมากเพราะใช้ความเร็วในการเลื่อยและแรวกดเท่าๆกันไม่ต้องหยุด แต่รอยเส้นเลื่อยบริเวณที่เป็นรอยหยักของเหรียญจะต้องมีเส้นใหญ่ขึ้น เส้นหนาขึ้นหรืออาจจะเป็นปื้นเพราะช่างจะต้องลดความเร็วในการเลื่อยลงและใช้แรงกดมากขึ้นเป็นธรรมชาติของการเลื่อย ตามรูปภาพขอบเหรียญ จุดนี้ต้องดูให้ละเอียดครับ
3.วัสดุหรือโลหะที่ใช้สร้างเหรียญที่นำมาเป็นทองแดงแบบโบราณ ให้สังเกตสีของทองแดงจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงหรืออมส้มจะไม่เป็นสึน้ำตาลหม่น เหมือนเหรียญทองแดงหลังพ.ศ.2500 คุณสมบัติของทองแดงจะมีสนิมสีน้ำตาลอมดำ
หลังจากท่านพิจารณาจนครบถ้วนแล้วท่านจะสามารถสรุปได้เองว่าองค์ประกอบทั้ง3อย่างคือ อายุ, พิมพ์และการสร้างและวัสดุที่ใช้ ครบหมดหรือไม่ จึงจะเป็นข้อสรุปสุดท้ายว่าแท้หรือปลอม