Select Page
คัมภีร์ไขปริศนาพระรุนาดูน

คัมภีร์ไขปริศนาพระรุนาดูน

-หนังสือ”คัมภีร์ไขปริศนาพระรุนาดูน” จัดทำโดยผู้ก่อตั้งเว็บไซต์​ puttharugsa.com.โดย​ น.พ.​ฐิติกร​ พุทธรักษา -เนื้อหาภายในเล่ม -​ภาพสีคมชัด​ เนื้อหาครอบครุมและตอบข้อสงสัยสำหรับผู้ที่สนใจพระกรุนาดูนได้ชัดเจนและมีเหตุมีผล...
สวัสดีปีใหม่ในปี พ.ศ.2563

สวัสดีปีใหม่ในปี พ.ศ.2563

ผมขอสวัสดีปีใหม่ในปีพ.ศ.2563สำหรับผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์”พุทธรักษา” ทุกๆท่านครับ​ ซึ่งในเดือนมกราคมปีนี้เป็นวาระครบรอบ1ปีของการก่อตั้งเว็บไซต์”พุทธรักษา” เนื่องจากในปีพ.ศ.2562​...
การนั่งกรรมฐานโบราณ

การนั่งกรรมฐานโบราณ

นายแพทย์ฐิติกร พุทธรักษา สุขาภิบาล 3 การแพทย์ พร้อมครอบครัว มานั่งพระกัมมัฏฐานโบราณ มัชฌิมา แบบลำดับ ของสมเด็จพระสังฆราช(สุก ไก่เถื่อน) คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 9 มิถุนายน 2559 เวลา14.00...